Produkcja, regeneracja i naprawa wałów napędowych

 • Wyważanie
 • Korzyści
 • Wyważarka
 • Zalety

Wyważanie wału napędowego

Wyważanie wału napędowego polega na eliminacji niepożądanych wibracji i drgań, które mogą wystąpić podczas jego pracy. Wibracje te mogą być wynikiem nierównomiernego rozłożenia masy na wałach lub nieprawidłowego ustawienia elementów obrotowych. Bez odpowiedniego wyważenia wału nie tylko wydajność układu napędowego jest ograniczona, ale także pojawia się ryzyko uszkodzenia innych komponentów.

Podczas procesu wyważania wału napędowego jest on poddawany różnym testom i procedurom, które mają na celu zidentyfikowanie nierównomierności mas oraz wyznaczenie punktów, w których można umieścić odpowiednie przeciwwagi. Przeciwwagi te są dokładnie obliczane, aby zrównoważyć siły odśrodkowe, działające na wał podczas pracy. Wynikiem tego procesu jest osiągnięcie równowagi dynamicznej, co prowadzi do zredukowania drgań i wibracji do minimalnego poziomu.

Wyważanie wałów napędowych – korzyści

Korzyści płynące z wyważania wałów napędowych są liczne. Po pierwsze, poprawia to ogólną wydajność układu napędowego, zmniejszając zużycie energii i minimalizując straty na skutek drgań. Wiąże się z tym zmniejszenie hałasu, co przekłada się na większy komfort dla użytkownika i mniejsze obciążenie dla innych komponentów układu. Ponadto wyważanie dynamiczne wpływa na trwałość wałów napędowych, zmniejszając ryzyko pęknięć, deformacji lub uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku motoryzacji wyważanie dynamiczne wału jest niezwykle istotne dla poprawy wydajności i komfortu jazdy. Wały napędowe w silnikach samochodowych często pracują przy wysokich prędkościach obrotowych, generując znaczne siły odśrodkowe. Jeśli wały nie są odpowiednio wyważone, mogą powodować drgania i wibracje, które są odczuwalne przez kierowcę i mogą prowadzić do uszkodzenia innych części pojazdu. Poprawne wyważenie wałów napędowych eliminuje te problemy, przyczyniając się do płynniejszej i bardziej komfortowej jazdy.

Wyważanie wałów napędowych jest kluczowym krokiem w optymalizacji wydajności i trwałości układów napędowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur i technik można zmniejszyć drgania i wibracje, minimalizując zużycie energii i ryzyko uszkodzeń. Należy jednak pamiętać, że samo wyważenie nie naprawi zepsutych elementów wałów – wyważanie wału jest ostatnim elementem naprawy wału.

Wyważarka wałów napędowych SCHENCK HGW 30 B

Poziome podkrytyczne wyważarki z serii HGW są specjalnie zaprojektowane do wyważania wałów napędowych w serwisach naprawczych, a także do ich produkcji. Konstrukcja modułowa wyważarki zapewnia łatwą wymianę standardowych części, co daje możliwość dostosowania jej również do innych zadań, takich jak wyważanie elektrycznych tworników czy wałów korbowych.

Zalety wyważarki Schenck

 • Duży zakres wagowy
 • Dokładne wymiarowanie wszystkich części maszyny, co umożliwia długą żywotność, dużą dostępność i bezpieczeństwo
 • Specjalne łożyska wrzecionowe, które obejmują szeroki zakres prędkości i duże siły odśrodkowe
 • Przesuwane wrzeciona umożliwiające wygodne załadowywanie i rozładowywanie wałów pędnych
 • Zasada dynamometru dla stałego kalibrowania, co umożliwia duże początkowe niewyważenie i gwarantuje dużą dokładność wyważania
 • Zaawansowane technicznie urządzenia zabezpieczające

Masz pytania? Porozmawiajmy

ul. Bazaltowa 8,
32-087 Garlica Murowana
(gmina Zielonki)

Trasa dojazdu

  Skorzystaj z formularza